PRÍPOJKY INŽINIERSKYCH SIETÍ

Vybudovanie prípojky na verejné inžinierske siete vždy predstavuje pomerne zložitý administratívny aj technický problém. Realizujeme prípojky v Žilinskom kraji. Navrhneme technické riešenie, projekt a vybavíme odsúhlasenie na príslušných úradoch. Našim klientom vyhotovíme elektrické, plynové a vodovodné prípojky a vybavíme všetky náležitosti spojené s administratívou podľa predpisu.

Viac sa dozviete na webe


PRÍPOJKY INŽINIERSKYCH SIETÍ

Vybudovanie prípojky na verejné inžinierske siete vždy predstavuje pomerne zložitý administratívny aj technický problém. Realizujeme prípojky v Žilinskom kraji. Navrhneme technické riešenie, projekt a vybavíme odsúhlasenie na príslušných úradoch. Našim klientom vyhotovíme elektrické, plynové a vodovodné prípojky a vybavíme všetky náležitosti spojené s administratívou podľa predpisu.

Viac sa dozviete na webe